fbpx

TURVALLISUUSOHJEITA

1. Vanhemman sekä heidän lastensa on ymmärrettävä täysin kaikki tämän käyttöohjeen sisältö ennen ajoneuvolla ajoa. Älä koskaan käytä ajoneuvoa ilman asianmukaista ohjeistusta. Älä koskaan luovuta tätä ajoneuvoa ajotaitoja omaamattomalle henkilölle.

2. Noudata käyttö- ja turvallisuusohjeita. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa aiheuttaa vaaratilanteen tai johtaa laitteiden vaurioitumiseen.

3. Maksimi kantavuus laitteelle on 120 kg. Älä ylitä sallittua kuormitettavuutta.

4. AINOASTAAN MAASTOAJOON. Tämä ajoneuvo on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan tasaisessa ja

esteettömässä maastossa.

5. Ajoneuvolla ajaminen yleisillä teillä ja valtateillä on kiellettyä. Ota huomioon viranomaismääräykset ja –lait

ajoneuvoa käytettäessä.

6. Älä koskaan käytä alkoholia tai huumaavia aineita ennen ajoneuvon käyttöä tai sen käytön aikana. Tämä voi heikentää hallintakykyäsi ja johtaa vammoihin tai jopa kuolemaan.

7. Älä käytä laitetta väsyneenä tai sairaana.

8. Säilytä turvallinen etäisyys ajoneuvosi ja muiden maastoajoneuvojen välillä.

9. Huolehdi tukevasta ajoasennosta. Pidä kädet ja jalat niille varatuille paikoilla.

10. Käytä aina hyväksyttyä kypärää ja ajokelin vaativia suojaavia ajovarusteita.

11. Älä koskaan aja ajoneuvolla, ellei sitä ole huollettu kunnolla.

12. Älä käytä laitetta, joka ei ole säädetty tai koottu oikein. Älä myöskään käytä laitetta, jonka rakenne on vaurioitunut tai muuten puutteellinen.

13. Älä muuta laitteen rakennetta. Rakenteen muuttaminen alkuperäisestä voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen ja mitätöi takuun.

14. Älä salli lasten käyttää ajoneuvoa ilman valvontaasi.

15. Älä koskaan kuljeta ajoneuvolla matkustajia.

16. Säilytä virta-avain turvallisessa paikassa välttääksesi laitteen luvattoman käytön.

SUOJAVARUSTEET

1. Suurin osa kuolemaan johtavista moottoripyörä- ja maastoajoneuvo-onnettomuuksista johtuvat pään vammoista. Käytä AINA ajokypärää. Sinun tulisi käyttää myös kasvosuojainta ja suojavaatetusta.

ASENNUS

Ajoneuvoon tehtävät muutokset tai alkuperäisten osien irrottaminen voivat tehdä ajoneuvosta vaarallisen ja laittoman. Noudata kaikkia kansallisia ja paikallisia laitteeseen liittyviä määräyksiä.

LISÄVARUSTEET

Noudata aina alla olevia ohjeita:

1. Tutki huolellisesti lisävaruste, ettei se peitä ajovaloja, laske maavaraa eikä pienennä kallistuskulmaa, rajoita jousitusta, ohjaustangon liikettä eikä itse ohjausta.

2. Lisävarusteet voivat pidentää käsien ja jalkojen valmiusaikaa ohjaimissa, mikä kasvattaa reaktioaikaa hätätilanteissa.

3. Älä lisää sähkölaitteita, jotka ylittävät ajoneuvon sähköjärjestelmän kapasiteetin.